Visie & werkwijze

In mijn trainingen en coaching nodig ik mensen uit om zelf aan het roer van hun leven te gaan staan. Om doelen, dromen, of verlangens helder te krijgen, en in kaart te brengen wat er nodig is om ze waar te maken.

Afhankelijk van het traject werken we ook aan het stap-voor-stap waar maken. Praktisch, persoonlijk en betrokken. Geen blabla maar samen aan het werk, van mens-tot-mens. Dit levert doorgaans boeiende en uitdagende trajecten op. Het resultaat is bewustwording van je kracht en van de invloed die je uit kunt oefenen. En acceptatie van hetgeen je niet kunt veranderen. Leven en werken vanuit kracht, betrokken, in verbinding, bewust. En.. met plezier in hetgeen je bezig houdt, persoonlijk en als organisatie.

Mijn insteek is om – binnen de gegeven context – aan te sluiten bij de ervaring en beleving van de mensen met wie ik werk: de concrete situaties waar zij in hun dagelijkse praktijk (of leven) tegen aan lopen zijn leidend. Ik spiegel, vraag door en speel direct in op deze situaties en koppel ze zo nodig aan pakkende en bruikbare modellen. Geen ellenlange theoretische verhandelingen maar modellen die eenvoudig, herkenbaar en confronterend zijn. Ook in vaardigheidstrainingen neem ik inzicht en bewustwording mee. Ik leer geen trucjes aan maar stimuleer mensen om vanuit eigenheid invulling te geven aan nieuw gedrag.

Methode
Ik werk vanuit verschillende benaderingen en methodes: de transactionele analyse, ACT, DISC, Covey, Kernreflectie, Oplossingsgericht Coachen, Kernkwadrant van Offman, Situationeel Leidinggeven, Byron Katie en meer…. Niets als doel op zich en altijd vanuit de vraag of het bijdraagt aan meer duidelijkheid, inzicht of bewustwording. Kun je er iets mee? Mooi! En niet? Ook prima.

Visie
Mensen construeren bewust en vooral onbewust hun eigen waarheden, gedragspatronen en strategieën om met de wereld om hen heen om te kunnen gaan. Het enige zekere in het leven is verandering. Elke situatie is anders, met andere omstandigheden. Onze waarneming vertroebelt door de constructen die we om ons heen hebben gebouwd. Een situatie lijkt op een andere en automatisch treedt strategie X in werking.

Strategieën of gedragspatronen (‘zo doe ik het altijd’) slaan in die zin per definitie de plank mis. Ze zijn immers afgestemd op een oude situatie. En niet op de actuele situatie in het hier en nu… Ook hier is de oplossing terug naar de essentie, naar je zin: waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Waar verbind ik me mee? Naast die innerlijk verbinding is verbinding met de buitenwereld is een heldere waarneming van belang. Wat gebeurt er nu echt? Wat wordt er van mij gevraagd? Wat zijn mijn aannames?

Dit bewustwordings- en  ontwikkelingsproces is doorgaans spannend en ook confronterend. Met het onder ogen zien van je patronen, overtuigingen en strategieën zul je ervaren hoe je aan het overleven ben en zodoende steeds weer (schijn)veiligheid creëert. Door de lagen af te pellen en letterlijk te ont-wikkelen zul je – ook al gaandeweg – authentieker, effectiever en met meer plezier en voldoening leven.

Algemene Voorwaarden Aventurijn