Klaar Communiceren

In mijn coachingsgesprekken en ook in de trajecten die ik begeleid proef ik vaak een hunkering naar meer handvatten en informatie over effectief communiceren in lastige situaties, ofwel klaar communiceren.
stoom

Deelnemers ervaren niet direct communicatieproblemen, maar lopen in bepaalde situaties met anderen wel tegen frustratie, onmacht en onvrede aan. Denk aan leidinggevenden met hun medewerkers, leerkrachten met ouders, casemanagers met cliënten en breder gezien situaties met ketenpartners of collega’s. Ondanks alle goede bedoelingen loopt het soms gewoon precies verkeerd. Heel frustrerend…
Naamloos2

En heel herkenbaar…! Hoe vaak ik als zogenaamd ‘communicatief vaardige tante’ niet in situaties heb gezeten waarin ik zelf of de ander met stoom uit de oren zat…? Heel vaak. Daar zat je dan met je goede bedoelingen en alles wat je zei werkte averechts en droeg alleen maar bij aan meer frustratie en onmacht. Ik had niet in de gaten dat ik deze lastige situaties in belangrijke mate zelf in stand hield doordat ik als het ware meegesleept werd in niet-effectieve, zichzelf herhalende communicatiepatronen.

Inmiddels liggen dit soort situaties achter me. Ik ben een expert geworden in heldere en duidelijke communicatie. Ik ben er niet continu mee bezig hoor, maar zodra ik merk dat er ergens iets fout gaat tussen mij en een ander, schakel ik direct over op Klaar Communiceren. Zo is het mogelijk om de ongewenste communciatiepatronen te doorbreken, en ruimte en verantwoordelijkheid te geven èn te nemen. Een lastige situatie blijft wellicht lastig, wèl wordt voorkomen dat een dergelijke situatie een eigen leven gaat leiden en zich steeds opnieuw blijft herhalen.

 

Procesbegeleiding

Naamloos5

Ik ben als procesbegeleider beschikbaar voor intervsiei en om lastige gesprekken en -situaties te begeleiden. Dit kun je heel breed zien: denk aan een lastig gesprek met iemand, een issue in een team, reguliere intervisie en ook schriftelijk kan ik meekijken. Dit kan confronterend zijn en is niet altijd leuk. Maar gegarandeerd dat het leerzaam is en dat het gaat waarover het moet gaan. De monsters op tafel, zeg ik ook wel eens. En niet dat meteen iemands hele hebben en houden erbij gehaald moet worden, wel vraagt het deelnemers verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen stuk, niet meer en niet minder. Voorbij beschuldigingen en oordelen, met klaar communiceren houd je het bij jezelf. Dit creëert een veilige setting en doorgaans de bereidheid om er samen uit te komen. Oh en het wordt ook helder dat een van de partijen dat niet wil. Dat kan ook, dan is in ieder geval de situatie helder.

Neem contact met me op voor meer info of om af te stemmen of ik iets in jouw specifieke situatie kan betekenen. Ik ontmoet je graag!

 

Workshop en training

Naamloos4Daarnaast biedt ik Klaar Communiceren ook in maatwerktrajecten aan. Klaar Communiceren is eigenlijk het ‘praktische’ zusje van Meer Mens. Het is een vaardigheidstraining om daadwerkelijk handen en voeten te geven aan helder (klaar) en authentiek communiceren. Deelnemers ervaren niet direct communicatieproblemen, maar lopen in bepaalde situaties met patiënten, leerlingen, ketenpartners, ouders of collega’s wel tegen frustratie, onmacht en onvrede aan. Klaar Communiceren helpt dit doorbreken en geeft concrete handvatten om met dit soort lastige situaties om te gaan.

Naamloos3

 

In een training of workshop Klaar Communiceren werken we aan inzicht en bewustwording in de onderliggende processen aan de hand van een paar eenvoudige modellen, en gaan we praktisch aan de slag met het oefenen van lastige situaties. Deelnemers leren verschillende soorten situaties herkennen, ze leren meeveren, grenzen te stellen en daarin af te stemmen op de situatie en werkelijke samenwerking.

De theorie (heel weinig ;) zal door concrete voorbeelden aansprekend en herkenbaar neergezet worden. We gaan verder dan puur inzicht en begrijpen, we gaan ook doen en ervaren.

Meer weten? Of met je team aan de slag? Neem dan contact met me op om de mogelijkheden te bespreken. Ik ontmoet je graag.